Đổi mới văn hoá doanh nghiệp chỉ với năm bước đơn giản sau

Văn hóa doanh nghiệp không phải là vấn đề có thay thay đổi trong chốc lát. Do đó các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần kiên nhẫn thực hiện nó trong thời gian dài. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát triển và thay đổi thì văn hoá doanh nghiệp cũng phải thay đổi và phát triển cho tương thích. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hãy luôn luôn sẵn sàng đổi mới để nền văn hoá doanh nghiệp của mình ngày càng phong phú, đặc sắc và hoàn thiện hơn.

Lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm giữ vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển văn hoá doanh nghiệp. Vì vậy, bạn có thể thay đổi, điều chỉnh hoặc làm mới bản sắc văn hoá doanh nghiệp của mình nếu cần thiết. Dưới đây là những bước đơn giản giúp bạn đổi mới văn hoá doanh nghiệp.

1. Xây dựng môi trường

Đầu tiên, bạn nên phác hoạ một bức tranh tổng thể về văn hoá doanh nghiệp mà bạn muốn thiết lập trong tương lai. Nó bao gồm những vấn đề cơ bản như: các quy tắc chung, thái độ ứng xử và làm việc, chế độ khen thưởng… Bạn nên minh hoạ một cách rõ ràng những vấn đề nêu trên để mọi người hiểu và tuân thủ. Tất nhiên bạn phải là người thực hiện những điều đó trước tiên. Đây là bước khởi đầu nhưng rất quan trọng và có tính quyết định đối với cuộc “cải cách” của bạn.

2. “Tầm soát” những mâu thuẩn nội tại

Tại sao văn hóa doanh nghiệp hiện tại không phải là lý tưởng? Nó tồn tại những mâu thuẫn như thế nào? Bạn nên “tầm soát” để phát hiện kịp thời những vấn đề này trước khi quyết định “đại phẩu”. Có thể bạn sẽ nhận thấy rằng đâu đó trong doanh nghiệp cũng có người muốn thay đổi các quy tắc do bạn thiết lập trước đây vì họ cảm thấy không hài lòng với các chính sách hiện tại của doanh nghiệp, chẳng hạn như các thủ tục rườm rà, các chế độ khen thưởng chưa thoả đáng… Tìm ra các lỗi hệ thống nói trên để kịp thời điều chỉnh, khắc phục sẽ giúp cho quá trình đổi mới văn hoá doanh nghiệp diễn ra suôn sẽ và tốt đẹp hơn.

3. Xây dựng và thực hiện các chiến lược

Bây giờ bạn đã nhận diện được những vấn đề cần “đại phẩu” và đã đến lúc bạn hoạch định những chiến lược, kế hoạch và chương trình hành động cần thiết cho những thay đổi đó. Hãy quy tụ những người thật sự ủng hộ cuộc “cải cách” của bạn, vì họ sẽ là lực lượng nồng cốt tiếp nhận và thực hiện sự thay đổi đó. Bạn phải thu hút được sự hưởng ứng của số đông, tất nhiên là để làm được điều đó, bạn phải chắc chắn rằng những thay đổi của mình mang lại cho mọi người những giá trị đích thực. Và quan trọng hơn cả là với tư cách của một nhà lãnh đạo, bạn phải trung thực, chính trực, can đảm cũng như luôn luôn dẫn đầu trong việc hoàn thành sứ mệnh của cá nhân.

4. Chủ động điều chỉnh khi cần thiết

Dù chiến lược, kế hoạch và chương trình hành động mà bạn đã nổ lực lập ra khá hoàn hảo, tuy nhiên bạn vẫn phải lường trước một vài vấn đề có thể sẽ không diễn ra như mong muốn. Khi gặp phải những tình huống đó, bạn nên chủ động điều chỉnh sự thay đổi để những tình huống đó không ảnh hưởng tới đại cuộc. Hãy bình tĩnh cân nhắc và suy xét xem liệu những sự thay đổi của bạn có thật sự hoàn hảo chưa và sằn sàng điều chỉnh nó nếu thấy cần thiết.

5. Liên tục phát triển

Văn hóa doanh nghiệp không phải là vấn đề có thay thay đổi trong chốc lát. Do đó các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần kiên nhẫn thực hiện nó trong thời gian dài. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát triển và thay đổi thì văn hoá doanh nghiệp cũng phải thay đổi và phát triển cho tương thích. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hãy luôn luôn sẵn sàng đổi mới để nền văn hoá doanh nghiệp của mình ngày càng phong phú, đặc sắc và hoàn thiện hơn.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *