bằng cấp

Các đại gia của Việt Nam có trình độ học vấn ra sao?

Ở Vingroup, tính đến ngày 20/6/2014, ông Vượng sở hữu hơn 284,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 17.788 tỷ đồng. Tính đến nay, ông cũng là doanh nhân Việt Nam giàu nhất, với giá trị tài sản “khủng” quy theo cổ phiếu. 9 đại gia giàu nhất Việt Nam không phải ai cũng là