cách cảm hóa nhân viên

Sáu bước đơn giản để “cảm hóa” nhân viên trong doanh nghiệp

Mọi người đều có thể thay đổi nếu bạn làm cách nào đó để giúp họ hiểu rằng sự thay đổi đó sẽ tốt hơn cho họ. Hãy nói rõ với nhân viên của bạn lý do mà bạn muốn họ thay đổi và việc thay đổi đó sẽ giúp họ đạt được những tiến