năng lực bản thân

Khi cựu quan chức “mưu sinh” tại các doanh nghiệp

Những hệ quả tiêu cực nói trên hoàn toàn có thể xảy ra và theo phân loại của tổ chức Tổ chức Minh bạch Quốc tế, nó thuộc nhóm tham nhũng chính sách hay tham nhũng chiến lược mà so với nó, các hành vi nhận phong bì, quà cáp chỉ thuộc loại tham nhũng