nghệ thuật xử lý lời từ chối của khách hàng

Làm cách nào để xử lý lời từ chối của khách hàng hiệu quả nhất?

Hãy chủ động xin lỗi khách hàng trước tiên và đừng đưa ra bất kỳ lời biện hộ hay giải thích nào về một sự cố nào đó đã qua. Cho dù lời xin lỗi đó của bạn có thể không làm cho khách hàng thay đổi ý định mua hàng. Không phân biệt bạn